Algemene voorwaarden

Informatie verstrekking
Beyond-illusion verplicht zich tot het geven van de noodzakelijke informatie voor het veilig deelnemen aan de ceremonies.
Sommige medische en/of psychische aandoeningen en het gebruik van sommige medicijnen combineren niet met Ayahuasca. Daarom verplicht de deelnemer zich alle informatie te verstrekken die van belang mag worden geacht. De medisch adviseur van Beyond-illusion zal deze informatie beoordelen. Zijn advies is bindend en voorwaarde voor deelname aan de ceremonie.
Bij niet tijdige aanlevering van de gevraagde informatie vervalt het recht op deelname.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Deelname aan de ceremonie geschiedt op eigen initiatief en voor eigen risico.
De deelnemer verplicht zich te houden aan de medicijn- en middelen gerelateerde restricties en voorbereidingsinstructies zoals vermeld in de bevestigingsmail
Beyond-illusion is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
Beyond-illusion accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor situaties die een gevolg zijn van onjuiste en/of onvolledige informatie die door de deelnemer verstrekt is.
Beyond-illusion heeft het recht om personen op basis van gegronde redenen uit te sluiten van deelname aan een ceremonie.

Betalingsvoorwaarden
De deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot betaling van het totale bedrag zoals voor de betreffende activiteit vermeld op onze website.
Alle betalingen dienen 2 weken voor de datum van de activiteit voldaan te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeen gekomen. Bij niet tijdige betaling kan het recht op deelname vervallen.
Bij niet tijdige betaling dient onmiddellijk na de betalingsherinnering van Beyond-illusion het totale bedrag alsnog te worden voldaan. In dringende gevallen kan hierover overlegt worden met Beyond-illusion
Zonder betaling vervalt het recht op deelname aan de activiteit.

Annuleringsvoorwaarden
Het is mogelijk om je reservering te annuleren of te verplaatsen. Hiervoor kun je contact opnemen met administratie@beyond-illusion.nl Er kunnen kosten in rekening worden gebracht:

  • Bij annulering langer dan 2 weken voor datum deelname wordt € 25 administratie- en reserveringskosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering vanaf 2 weken voor datum deelname wordt 50% van het te betalen bedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering vanaf 1 week voor datum deelname wordt 75% van het bedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering vanaf 3 dagen voor datum deelname of niet verschijnen op de dag zelf wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht

Bij ernstige omstandigheden kan afgeweken worden van de annuleringsregeling. Dit is altijd ter beoordeling van Beyond-illusion

Beyond-illusion heeft het recht om ceremonies te verplaatsen of annuleren indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Beyond-illusion is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deze annulering. De deelnemer kan zich voor een andere datum opgeven of zijn deelname geheel annuleren en afzien van betaling. Als geen nieuwe datum ingepland wordt zullen reeds betaalde bedragen worden gerestitueerd.

Gegevensbescherming
Door deelnemers verstrekte informatie wordt door Beyond-illusion en haar medewerkers vertrouwelijk behandeld. Beyond-illusion houdt zich aan de regels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Alle informatie over hoe we omgaan met je gegevens kun je lezen in onze privacy-verklaring